ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Οδός Παρασκευής Πατουλίδου, Αχαρνές 136 72
Οδός Αγίου Διονυσίου, Αχαρνές 136 74
Οδός Σάμου, Αχαρνές 136 75
Οδός Βάϊου Κρήτης, Αχαρνές 136 74
Οδός Αγίας Τριάδος, Αχαρνές 136 78
Οδός Σ Πηγάδα, Αχαρνές 136 71
Οδός Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης, Αχαρνές 136 71
Οδός Αμφιπόλεως, Αχαρνές 136 72
Οδός Αθανασίου Μπόσδα & Θεμιστοκλή Βαρελά, Αχαρνές 136 75