ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Οδός Αγίου Διονυσίου, Αχαρνές 136 74
Οδός Σάμου, Αχαρνές 136 75
Οδός Βάϊου Κρήτης, Αχαρνές 136 74
Οδός Αγίας Τριάδος, Αχαρνές 136 78
Οδός Σ Πηγάδα, Αχαρνές 136 71
Οδός Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης, Αχαρνές 136 71
Οδός Αμφιπόλεως, Αχαρνές 136 72
Οδός Αθανασίου Μπόσδα & Θεμιστοκλή Βαρελά, Αχαρνές 136 75
Οδός Παρασκευής Πατουλίδου, Αχαρνές 136 72