Κ.Α.Π.Η. Αγ. Κωνσταντίνου
Μόλας & Θάλειας 3, Αχαρνές 136 72

Κ.Α.Π.Η. Αγ. Κωνσταντίνου

Κατηγορία: 
Περιγραφή: 

Τηλέφωνο: 2168003150

Διεύθυνση: 
Μόλας & Θάλειας 3, Αχαρνές 136 72