6ος Παιδικός Σταθμός
Αγίου Πέτρου & Π. Κυριακόπουλου, Αχαρνές 136 75 Αγ. Πέτρος

6ος Παιδικός Σταθμός

Κατηγορία: 
Περιγραφή: 

Τηλέφωνο: 2102466499

6ος Παιδικός Σταθμός "Τα Χρυσόψαρα"

Στην περιοχή του Αγίου Πέτρου βρίσκεται ο 6ος Παιδικός Σταθμός του Δήμου Αχαρνών.
Διαθέτει μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό παιδιών.

Διεύθυνση: 
Αγίου Πέτρου & Π. Κυριακόπουλου, Αχαρνές 136 75 Αγ. Πέτρος