Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών της Ι.Λ.Ε.Α
Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Αχαρνές 136 74 εντρική Πλατεία Αχαρνών

Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών της Ι.Λ.Ε.Α

Περιγραφή: 

Τηλέφωνο: 2102462701

Το μουσειακό υλικό περιλαμβάνει συλλογές από τη ρωμαϊκή εποχή έως τα νεὀτερα χρόνια.

Διεύθυνση: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Αχαρνές 136 74 εντρική Πλατεία Αχαρνών