Τύμβος Σοφοκλή
Σοφοκλή Τύμβου 21, Αχαρνές 136 72

Τύμβος Σοφοκλή

Περιγραφή: 

Τηλέφωνο: 2102466122

Χρονολόγηση 5ος π.Χ. αι.

Βαρυμπόμπη, θέση Μεγάλη Βρύση ή Παναγίτσα.

Το ταφικό μνημείο, γνωστό ως «Τύμβος του Σοφοκλή» στη Βαρυμπόμπη, αποτελεί ένα πολύ καλά σωζόμενο δείγμα οικογενειακού ταφικού μνημείου της κλασικής εποχής. Η ταύτιση του τύμβου της Βαρυμπόμπης με τον τάφο του Σοφοκλή φαίνεται πιθανή, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από τα αρχαιολογικά δεδομένα.

Διεύθυνση: 
Σοφοκλή Τύμβου 21, Αχαρνές 136 72