ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Λιοσίων 98 & Αγίου Αθανασίου, Αχαρνές 136 75
Φιλίας των Λαών, Αχαρνές 136 72
Λεωφ. Αθηνών, Αχαρνές 136 75