Αγιά Παρασκευή
Παυσανίου 4, Αχαρνές 136 75

Αγιά Παρασκευή

Περιγραφή: 

Τηλέφωνο: 2102469187

Μεταβυζαντινός. Πριν το 1741. Υπάγεται στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου.

Σώζονται τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν επιζωγραφιστεί κατά το 1969-1970. Στο κτιστό τέμπλο υπάρχει επιγραφή με την χρονολογία 1741 (Α΄ΨΜΑ).

Διεύθυνση: 
Παυσανίου 4, Αχαρνές 136 75