Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπάς
Φιλίας των Λαών, Αχαρνές 136 72

Άγιος Γεώργιος Βουρδουμπάς

Περιγραφή: 

Τηλέφωνο: 2102403465

Μεταβυζαντινός. 18ος αιώνας.

Στη θέση Μπίλεζα, στα ΝΔ όρια της δημοτικής ενότητας Θρακομακεδόνων με την αντίστοιχη των Αχαρνών.

Πήρε την ονομασία του από τους φυγόδικους Μενιδιάτες "Βουρδουμπάδες", που σύμφωνα με την παράδοση τα πρώτα χρόνια μετά την Απελευθέρωση έβρισκαν καταφύγιο εκεί. Σώζονται τοιχογραφίες του 18ου αιώνα.

Διεύθυνση: 
Φιλίας των Λαών, Αχαρνές 136 72