Άγιος Νικόλαος (Αγία Σωτήρα)
Αγίας Σωτήρος, Αχαρνές 136 71

Άγιος Νικόλαος (Αγία Σωτήρα)

Περιγραφή: 

Τηλέφωνο: 2107212402

Μεταβυζαντινός. 16ος αιώνας. Υπάγεται στην Ιερά Μονή Πετράκη.

Ο ναός είναι κατάγραφος. Οι τοιχογραφίες του χρονολογούνται σε δύο φάσεις, στον 17ο αιώνα και στις αρχές του 20 αιώνα. Αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2021.

Διεύθυνση: 
Αγίας Σωτήρος, Αχαρνές 136 71