Αγία Τριάδα
Αριστοτέλους & Αγίας Τριάδος, Αχαρνές 136 72

Αγία Τριάδα

Περιγραφή: 

Τηλέφωνο: 2102469823

Μεταβυζαντινός. Υπάγεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Παλαιότερα στην περοχή υπήρχε ελαιώνας. Κατά τις εργασίες διαμόρφωσης της πλατείας μεταξύ άλλων, βρέθηκε χάλκινο νόμισμα του φραγκικού πριγκηπάτου της Αχαΐας (1245-1278).

Διεύθυνση: 
Αριστοτέλους & Αγίας Τριάδος, Αχαρνές 136 72