Ζωοδόχος Πηγή (Παναγίτσα)
Σοφοκλή Τύμβου, Αχαρνές 136 72

Ζωοδόχος Πηγή (Παναγίτσα)

Περιγραφή: 

Μεταβυζαντινός.

Στη θέση Μεγάλη Βρύση, δυτικά της οδού Τύμβου Σοφοκλή σε μικρό ύψωμα. 

Είναι περισσότερο γνωστός, λόγω της αποκάλυψης στην περιοχή του επονομαζόμενου "Τύμβου του Σοφοκλή". Από την περιοχή προέρχεται πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, που χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή ως την ρωμαϊκή εποχή.

Διεύθυνση: 
Σοφοκλή Τύμβου, Αχαρνές 136 72